Informácie pre účtovanie Cashback

Vážený zákazník,

Dovoľte zopár účtovných informácií k marketingovej akcii Continental: Cashback.

Výplata Benefitu sa uskutoční na zadaný podnikateľský bankový účet, ktorý ste uviedli
pri registrácii na www.continental-cashback.sk.

Benefit bude vyplatený usporiadateľom programu (Continental Barum s.r.o.) formou
dobropisu (tzv. formou finančného vyrovnania) najneskôr do 30.6.2021 – všetkým
účastníkom, ktorí splnili pravidlá akcie.

Dobropis zašleme elektronicky na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii do
programu.

Prosím, venujte pozornosť nasledovným informáciám:

Ak zákazník použije nakúpený tovar, na ktorý uplatnil Cashback, na svoju ekonomickú
činnosť, je povinný uskutočniť zníženie odpočtu DPH. Prijatú platbu Cashbacku v
akejkoľvek výške (aj nad 350 Euro s DPH) uvádza plátca DPH v kontrolnom
hlásení. Usporiadateľ nevystavuje opravné daňové doklady.